Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker ikke

Rapportert anonymt 21:33, tor. 23 september 2021

Det er ikke gatelys mellom rundkjøring ved CirkleK og rundkjøring ved CC

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no