Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hol i asfalten

Publisert av Erling Utne 08:44, fre. 1 oktober 2021

Djupt hol/forsenking i asfalten. Øydelegg forstilling/hjulstilling på bil

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no