Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Huller i veibanen

Rapportert anonymt 16:02, tirsdag 12 oktober 2021

Det er flere huller ca 20 meter før rundkjøringen, i rundkjøringen og hull ved fotgjengerfelt på Nessetveien retn nesset. Det er forsøkt lappet men overganger i skjøter rister i filler biler. Dette er rett utenfor Bohusbygget og Yx bensinstasjon. Det er også et hull i svingen etter rundkjøring Myrås retning nesset.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no