Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hol i vegen nær tunellen dei har blitt større etterkvart...

Rapportert anonymt 11:13, tir. 19 oktober 2021

Da har vore høl i vegen i ein månads tid dei e blitt større etter kvart nødvendig lakking av hola

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no