Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mange hull i veg

Rapportert anonymt 09:17, tor. 21 oktober 2021

Stor slitajse på veg fra Kryss Spettebakken og inn til nr 38. utfordrande for biler, gående og syklande.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no