Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Vann renner ned sykkelfelt

Publisert av Stuart Baillie 17:34, lør. 30 oktober 2021

Vannlekasje har foregått i flere måneder. Blir bare mer og mer som renner her. Kommer til å være livsfarlig hvis de fryse.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no