Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende belysning et problem nesten hele døgnet her

Publisert av Anne Synnøve Wilhelmsen 20:02, ons. 3 november 2021

Bek mørkt langs broa

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no