Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende gatelys langs Fv2368 i Hunndalen

Publisert av Lisa Engen 10:55, fre. 5 november 2021

Gatelys lyser ikke mellom FV2368 S2D1 m3369 og FV2368 S2D1 m2633.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no