Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veien i innkjøringen fra E6

Publisert av Peggy Øvervoll 15:58, tor. 18 november 2021

Det er og blir fort hull I veien I innkjøringen/begynnelsen av veien fra E6 som blir en merkostnad for privat eier da mini buss henter barneskole elev hver dag fra mandag til fredag. I og med at det er stor trafikk ved denne strekningen må bussen kjøre inn her slik at det ikke skal skje farlige trafikk situasjoner. Det har tidligere vært en ulykke der da bussen krasjet med en trailer og flere ganger nesten ulykker pga høy hastighet. Det må bli og det trengs en oppgradering av denne innkjørselen pga stor slitasje.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no