Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ønsker å få satt opp gatelys langs Gulevegen på Ytrehus 614

Publisert av Merete Styve 09:26, tir. 23 november 2021

Det er for lite lys langs veien, er faktisk et byggefelt som ikke har gatelys. Ikke gatelys fra Sandvika mot Ytrehus.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no