Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Det blir bare ryddet snø ned til innkjørsel 33a og 33b.Så 27c,29a,29b og strangata 13 som også har innkjørsel til idrettsveien får ikke ryddet snø.Snakket med en brøyte sjåfør og han sa at fra 33a,33b og nedover var det ikke komuneal vei.Dette medfører ikke bare problem for dem som bor nedenfor,men også for postbil og søppelbil.Noen brøyter helt ned slik dem skal,men dessverre er det alt for mange ganger at det ikke blir brøytet.Håper at dem som har ansvaret for brøytingen får klar beskjed om dette ,slik at dem kan gi beskjed til alle sine sjåfører.Det går også en komuneal gangvei mellom husene strandgata 13 og idrettsveien 29a-29b som vi naboer har holdt åpen i alle år,til glede for gamle og skoleelever.Så det minste man kan forlange er da at selve bilveien ned til strandgata 13,idrettsveien 27c,29a,29b også blir ryddet for snø.Mvh Frank Hansen.,

Rapportert anonymt 14:38, lør. 25 desember 2021

Snørydding

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no