Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lekeplass som MÅ utbedres

Rapportert anonymt 00:09, søndag 2 januar 2022

Kommunal lekeplass hvor ansvar for normalt vedlikehold er overlatt til Veslefrikkveien vel / borettslag trenger umiddelbart tilsyn og utbedring. I Veslefrikkveien på Søm er det en liten lekeplass som benyttes av mange barn med tilknytning til Veslefrikkveien og nærliggende veier. Det er et flott lite område som er av stor verdi for nabolaget. Det er lagt til velet å stå for normalt vedlikehold av lekeplassen. Men nå er det slik at de utfordringene som er knyttet til selve grunnen på lekeplassen er langt utover hva som kan forventes at skal tillegges et normalt vedlikehold. Her er det fundamentale strukturelle utfordringer under grunnen, og det oppstod et hull midt på lekeplassen i fjor sommer. Dette hullet ble tettet av kommunen, og lekeapparatet som stod der er bare flyttet noen få meter. Det er IKKE festet forsvarlig slik det står nå, og det er ikke akseptabelt at det tillegges enhver å montere slik anretninger på kommunal grunn. Slik jeg har forstått det er det meget strenge regler knyttet til hvilke lekestativ som kan benyttes - og hvem som har godkjenning til montering av disse. Her MÅ kommunen på banen og få planert hele grunnen. Nytt dekke må legges, og samtidig må man forsikre seg at alt av lekeapparater er forsvarlig for forskriftsmessig montert. Så vil selvsagt alle her trå til på dugnad med det som måtte trenges av normalt vedlikehold. Det vil være helt uakseptabelt at barn skal enten falle ned i hull som måtte oppstå, eller at barn skades fordi utstyr ikke er montert som det skal. Jeg håper på forståelse for at dette må prioriteres, og ser fram til en snarlig tilbakemelding fra dere.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no