Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Det er bekk mørkt rundt Melbu skole.

Publisert av Signe Winther 08:30, onsdag 5 januar 2022

Trafikkfarlig for elevene som har dette som skolelevei.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no