Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull på Europavei 6 (E6)

Rapportert anonymt 15:23, lør. 17 september 2011

Denne uken ble asfalten på E6 fra NSB og ut av byen retning nord skrapet ned og det ble lagt ny asfalt oppå. Problemet nå er at når busser og lastebiler kjører på denne hovedferdselsåren ut av byen, så kjører man nedi forsenkninger i veien der hvor det ligger sluker. Dette medfører risting og ramling i husene langs denne strekingen. Må bare presisere at slik var det ikke før veien fikk ny asfalt. Det ser ikke ut til at det er planlagt noe toppdekke over det som er lagt nå.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no