Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelyset på gang- og sykkelstien virker ikke

Publisert av Ivar Høyland Syvertsen 20:49, søndag 13 februar 2022

Gatelyset på den nye gang- og sykkelstien over Varoddbrua virker ikke. Gjelder overgangen over E18.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no