Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lyset har gått i lyktestolpe

Rapportert anonymt 21:49, torsdag 17 februar 2022

Lyset har gått i lyktestolpe

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no