Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ødelagt kumrist/stort farlig hull

Publisert av Steffan Olai Waldemar Tvete 20:07, fredag 18 februar 2022

Stort hull/knekte spiler i Kumrist. Farlig store åpninger for både barn og dyr. Kumrist må skiftes!

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no