Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker ikkje i Kyrkjebakken og delar av Skulevegen

Rapportert anonymt 20:40, mandag 28 februar 2022

Gatelys virker ikkje i Kyrkjebakken og delar av Skulevegen

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no