Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Farlig plassering. Dårlig sikkt

Publisert av Rune André Hansen 13:13, torsdag 24 mars 2022

Skilt plasser for nærme fylkesvei. Ingen eller dårlig sikt nordover når man skal krysse veien med tunge kjøretøyer.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no