Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler asfaltering etter at en kabel er lagt ned.

Rapportert anonymt 13:10, søndag 10 april 2022

Kabel er gravd ned, og asfalten er skåret opp. Skarpe kanter øker sjansen for at sykkelen punkterer. Har noen glemt å fullføre jobben?

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no