Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kommunal veg på Olsøen, mykje nedslitne spor i vegbana, store hol i vegebana

Rapportert anonymt 14:36, fre. 29 april 2022

Kommunal veg på Olsøen, mykje nedslitne spor i vegbana, store hol i vegebana.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no