Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Oppsamling av store mengder vann ved busstopp og sykkelvei/fortau. Fører til trafikkfarlige situasjoner når folk forsøker å unngå dette «bassenget». Dette skyldes relativt ny asfaltering med dårlig helning eller manglende kum (?). Blir dette utbedret ganske snart ?

Rapportert anonymt 16:42, torsdag 23 juni 2022

Dette problemet har eksistert i flere måneder - oppsto etter ny asfaltering, nytt busstopp ved nye blokker. Som man kan se av bildet, samler det seg store mengder vann ved busstoppet.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no