Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stor forekomst av tromsøpalmer

Rapportert anonymt 20:36, torsdag 23 juni 2022

Denne planten står på uønsket listen for vestlandet. Mulig den burde vært fjernet?

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no