Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mange slagholer i sundsveien ig Storøystumpen som må repareres

Rapportert anonymt 20:07, fre. 29 juli 2022

Slagholer

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no