Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys fungerer ikke

Publisert av Ole Kristian Ottersen 21:11, onsdag 21 september 2022

Gatelyset i kjelsmedvegen fungerer ikke

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no