Back to all reports

For grunn grøft i Heggelund

Reported in the Gater/Veier category by Styret Heggelund Sameie at 18:42, tir. 26 juni 2012

Sent to Sel and Statens vegvesen region øst 2 minutes later

Når snøsmeltinga settes i gang for fullt, er spesielt heggelund 4 A og C utsatt for overflatevann. Under vårløsninga 2010 og 2011 ble det klart for oss at grøften på oversiden av Heggelund vei (grønn strek), er for grunn og gjengrodd med dårlig fall. Dette fører til at smeltevannet tar den korteste veien over asfalten og ned til sameiet. Det samles opp vann foran inngangen til 4 A. I tillegg renner vannet nedover mot siden på boden til 4 C, hvor vannet graver seg ned bak en armert støttemur mellom 4 C og 4 H. Vannet graver opp gårdsplassen på midten og renner mot en kommunal spillvannskum. Situasjonen i 2011 medførte at vannet gravde seg ned og rund kummen. Vi forsøkte å holde vannet i sjakk, men ble nødt til å kontakte Sel kommune for å rette på spillvannskummen.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Entreprenør er bestilt og arbeidet med grøftrensk vil bli igangsett i uke 30

    Posted by Bjørn Aabakken at 12:58, man. 16 juli 2012

  • Still open, via questionnaire, 20:06, tir. 21 august 2012

  • Still open, via questionnaire, 20:31, tir. 18 september 2012

  • Still open, via questionnaire, 21:09, tir. 23 oktober 2012

  • Still open, via questionnaire, 22:14, tir. 20 november 2012

  • Grøfta er ikke gjort dypere, slik at vann/is vil renner ut på veien om våren.

    Posted by Heggelund4A-H at 19:19, tir. 1 oktober 2013

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?