Back to all reports

Svært hullete veg ved bomstasjon

Reported in the Hull i vei category anonymously at 13:23, fre. 28 februar 2014

Sent to Statens vegvesen region nord and Vefsn 2 minutes later

I forb. med vegarbeidet på RV78 er grusstrekningen alf for dårlig vedlikeholdt, her må kjøres på mer grus og srapes snarest. Videre kan jeg nevne at jeg har registrert telehiv i veg fra bomstasjonen og mot Halsøy på nyvegen. Jeg betaler for mine bompasseringer, men det frister ikke å kjøre denne vegen da den er i svært dårlig forfatning stedvis. Også i Holandsvika der det er gravd for ny føring av vannledning.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Det trengs kontinuerlig tilsyn på disse strekningene da regn og mildvær ødelegger kjørebanen. Anbefaler at alle Statens Vegvesen's biler melder fra til trafikkstasjonen så snart problemer oppstår for å forbedre arbeidsdagen til de som svarer telefonen ved 175.
    Videre nevnes omkjøringsveg fv252 fra Forsmo til Fustvatnet som tidvis ser ut som skogsveg. Her må drt gjøres noe.

    Posted anonymously at 12:03, søn. 30 mars 2014

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?