Back to all reports

Manglende grøfting i Fagerli

Reported in the Annet category by Sverre Pettersen at 18:29, man. 4 april 2011 ; (there is no pin shown as the user did not use the map)

Sent to Fauske and Nordland 1 minute later

Kopi av brev sendt Fylkets vegavdeling i 2004:
VEDLIKEHOLD FYLKESVEGEN SANDNES-JAKOBSBAKKEN,
FV-534.
For et par år siden ble grøftene på nevnte fylkesveg rensket opp langs grusveg oppover til fjellet/Jakobsbakken. Men nede i bygda Fagerli, hvor det er asfaltert, ble det ikke gjort noe arbeide. Her står det igjen noe grøfterensking/grøfting. Mangel på grøfter gjør at vi ikke kan legge rør under vegen i avkjørsel til bl.a. Fagerli 58. Dette medfører at så snart det regner forsvinner grusen ved avkjørselen fra fylkesvegen. Om våren er det aldeles forferdelig, da går det en elv over vegen, som tar med seg all grusen.
Lengden på grøfting fra gjeldende vegkrysset (se Vedlegg) og til bekken (Smolikbekken) er ca 75-80 m.
Jeg håper Vegkontoret kan se med velvillighet på en løsning av problemet.
8230 Sulitjelma, den 06.11.2004

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Still open, via questionnaire, 18:47, man. 2 mai 2011

  • Still open, via questionnaire, 20:18, lør. 4 juni 2011

  • Still open, via questionnaire, 21:46, lør. 2 juli 2011

  • Still open, via questionnaire, 22:09, lør. 30 juli 2011

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?