Tilbake til alle rapporter

Parkeringsskilt

Rapportert i kategorien Trafikkskilter anonymt 00:51, man. 23 januar 2017

Sendt til Sandefjord og Statens vegvesen region sør 4 minutter senere

Der hvor det er spesielle regler for parkering langs fortauet, pleier det å stå et skilt i begynnelsen av kvartalet som forteller om dette. I nederste kvartal i Dr.gate er det hele 5 (fem) parkeringsskilt som forteller akkurat det samme. Det er med andre ord samme regel for parkering langs hele kvartalet, men her har altså kommunen/parkeringsovervåkningen satt opp hele 5 like skilt, dog med et underskilt på 4 av dem som da peker i den retningen skiltet gjelder. Et slikt skilt gjelder jo vanligvis til neste gatekryss og her kommer ikke det før etter det femte skiltet.

Er det ikke nok skilt vi trafikanter skal forholde oss til, om ikke vi blir overøst med 4 overflødige skilt langs et eneste kvartal? Det kan jo i noen tilfeller være nødvendig med et skilt i hver ende av kvartalet, men her har de altså pøst på med skilt i fleng. To av dem står endog med bare noen få meters mellomrom. På det første bildet ser vi bare 4 av skiltene da det femte er delvis skjult av et utbygg, men på det andre bildet som er tatt i den andre retningen ser vi alle fem. Noen har fortalt meg at det kanskje kommer av at det er en bensinstasjon på motsatt side av gata og den har to inn/ut-kjørsler. Men de er da vitterlig ikke å regne som gater!

RSS-strøm med oppdateringer for dette problemet Motta e-post når det er oppdateringer på dette problemet.

Oppdateringer

 • Still open, via questionnaire, 03:30, man. 20 februar 2017

 • 30/1-17 svarer parkeringsovervåkningen dette: Kommunen følger prinsippet om så få skilt som mulig, men så mange som nødvendig. Inn-og utkjørslene fra Søeberggarasjen og bensinstasjonen danner vegkryss (T-kryss) i.h.t. trafikkreglene § 1 a og b. For at parkering likevel skal være tillatt på stedet så må eksisterende antall skilt benyttes.

  Publisert anonymt 15:26, tir. 20 februar 2018

 • 20/2-17 svarer jeg dette til parkeringsovervåkningen:

  Dette synes jeg er utrolig merkelig for hvem tror du kjører Dr.gt. og regner utkjøringene fra besnsinstasjonen som gatekryss? Tror du virkelig at folk flest overholder vikeplikt fra høyre når de kommer til disse to utkjøringene? En fortauskant i et gatekryss pleier å runde av inn i tilstøtende gate, men hvor er dette i dette tilfellet? Ref. §17 pkt.1 b §17 pkt. 2 a: Det er forbudt å parkere foran inn- eller utkjørsel, men dette gjelder vel ikke på motsatt side av gata/veien?

  Hvis dette som du hevder skal følges så er det mange steder i byen hvor det er ”gatekryss” på samme måten. Hvordan er skiltingen der og hvordan håndheves parkeringen der?

  Hvis disse utkjøringene skal regnes som gatekryss må det annen oppmerking til slik at trafikantene kan se at dette er gatekryss. OG hvis dette er tilfelle så kunne det bare vært et underskilt under det første skiltet i dette kvartalet som fortalte at parkering er tillatt i hele kvartalets lengde. Egentlig var det ikke nødvendig med underskilt heller for et trafikkskilt gjelder jo fram til neste kryss hvis ikke annen er angitt.

  Publisert anonymt 15:34, tir. 20 februar 2018

 • 1/3-17 svarer parkeringsovervåkningen dette:

  I forbindelse med parkeringsgebyrsak i annen kommune, fastsatte Høyesterett i -97 at trafikkreglene § 1 nr. 1 bokstav a og b må tolkes etter sin ordlyd. Det medførte at bestemmelsene ikke kunne tolkes innskrenkende fordi man måtte krysse fortauet som gikk langs gaten, ved kjøring inn og ut av en parkeringsplass og at det i dette tilfelle forelå et «vegkryss». Skiltmyndigheten som var politiet i 2001 og Statens vegvesen i 2012, tolket det dithen at det ble flere vegkryss på strekningen i Dronningens gate og at flere skilt måtte benyttes for å kunne tillate parkering. Det er kommunens vei & trafikkavdeling og ikke parkeringsovervåkingen som forestår skilting på kommunens veger. Du har ref. til (tr.r)§ 17 nr. 1b, men samtidig skrevet § 17 nr. 2a- det er forbudt å parkere foran inn-eller utkjørsel. Det er riktig som du påpeker at forbudet mot parkering foran inn-eller utkjørsel ikke gjelder på motsatt side av gata/veien. Imidlertid gjelder vegkryssbestemmelsen etter § 17 nr. 1b også på motsatt side av gata (i T-kryss) jf. § 1 nr. 1b. Når det gjelder mange steder i byen hvor det da blir «gatekryss», så er skiltingen på de fleste steder rettet opp. Vikepliktsreglene er angitt i tr.r. § 7 og kommer ikke i konflikt med ovennevnte. P-med u-skilt nr. 828.3 (pil opp) vil oppheve 1. vegkryss(T-kryss), men etter det vi kjenner til ikke flere vegkryss etter hverandre. En gjør videre oppmerksom på at parkeringsregulerende skilt (unntatt sone), gjelder i kjøreretningen på den side av vegen hvor skiltet er satt opp, og fram til første vegkryss enten dette kommer fra høyre eller venstre eller til nytt parkeringsregulerende skilt. Vi nevner også at skiltbruk bl.a. framgår av vegvesenets håndbok N300 del 3.

  Publisert anonymt 15:36, tir. 20 februar 2018

 • 1/3-17 svarer jeg dette til parkeringsovervåkningen:

  Grunnen til at jeg sendte dette til dere var at jeg ble henvist til det fra plan og forvaltning i Vestfold. Hvis dette du her skriver medfører riktighet i forhold til vikeplikt så er vi virkelig ute å kjøre den dagen jeg kjører ut fra parkeringen til bensinstasjonen og ikke viker for en som kommer ned Dr.gate slik at det blir en kollisjon. Jeg tror faktisk jeg ville stille dårlig i den sammenhengen om skyldspørsmål. Da vil høyreregelen få en helt annen betydning enn den har vært så lenge jeg kjenner til. Jeg har forholdt meg til §7.4

  I såfall forstår jeg at dere må ha et nytt skilt for hvert ”gatekryss”.

  § 17.Stans og parkering 1. Det er forbudt å stanse... b) i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller vegkant begynner å runde, Her tror jeg ikke dette stans forbudet gjelder på motsatt side, ref avstand fra fortauskantbuen. Men når det gjelder parkering er det klart at det gjelder på motsatt side i et T-kryss.

  Sitat: "Vikepliktsreglene er angitt i tr.r. § 7 og kommer ikke i konflikt med ovennevnte."

  4. Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Hvis dette er et veikryss så er det ifølge reglene trafikken i Dr.gate som har vikeplikt.

  Sitat: "P-med u-skilt nr. 828.3 (pil opp) vil oppheve 1. vegkryss(T-kryss), men etter det vi kjenner til ikke flere vegkryss etter hverandre."

  Jeg mener fortsatt at dere kunne brukt et underskilt under det første skiltet som sa at det gjelder hele kvartalet og ikke bare en pil som du nevner.

  Vel, vi blir muligens ikke enig her, men jeg står fast på at denne sløsingen med skilt som bare forvirrer mer enn nødvendig kunne vært unngått!

  Publisert anonymt 15:39, tir. 20 februar 2018

Bidra med en oppdatering

Vær oppmerksom på at oppdateringer ikke blir videresendt til administrasjonen. Informasjon din vik kun bli brukt i samsvar med vår personvernerklæring.

Neste: Fortell oss om deg selv

eller No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Din oppdatering

Fortell oss om deg selv

Har du et FiksGataMi-passord?