Back to all reports

Høg trafikk tetthet med stor hastighet og forbikjøringer

Reported in the Annet category by Kurt.hjelle@enivest.net at 21:15, tir. 6 juni 2017

Sent to Gloppen and Sogn og Fjordane 5 minutes later

E 39 Gjennom sentrum av Byrkjelo har ingen hindringer for bilister som kjører over fartsgrense. Ved utgangen av brua ser bilistene ei rett strekning mot våtedalen som gir dei mulighet til å forsere en og fleire biler i fergekøen. Det er tett bebygd, med fleire kryss på begge sider av veien med bensinstasjon, Bakeri med butikk og Kafe`og Campingplass. Kjem en lenger inn mot utgangen av 50 sonen mot sør er industriveien fra og til Tine Meierier ett trangt kryss som trailerene bruker både tid og stor plass for å forsere. Det er kun ett tids spørsmål om når en ulykke vil skje på denne strekningen. Som tiltak bør fartskamera eller nedsett fartsgrense med forhøyde gangfelt bli implisert.Som grunn at fremtidig ommlegging av E 39 blir ett motargument. Det er ikkje ett holdbart argument i saka.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Still open, via questionnaire, 08:05, ons. 5 juli 2017

 • Still open, via questionnaire, 01:36, tor. 3 august 2017

 • Ingen ting forbauser meir en slike konklusjoner for trygg trafikk til å avslå en sak på grunn av dårlig styring og byrokrati. Men å legge haugevis av 70 soner I ødemarken som skaper frustrasjoner og irriterte bilister er lett å få igjennom.

  Posted by Kurt.hjelle@enivest.net at 01:36, tor. 3 august 2017

 • Det er ikkje gjort noken aksjon ut i frå denne alvorlege trafikk sikkerhets risikoen. Brua over storeelva i Byrkjelo sentrum har en svingradius som er liten, noko som medfører at større kjøretøy ofte bruker halve veibanen av motgåande kjørefelt på vei sørover. Ved glatt veg skjede det nettopp ei front mot front ulykke med to personbilar i denne svingen. Krav om nedsett fartsgrense til 40 km/t og forhøyede gangfelt, samt fartsdumper ved bensinstasjon/ Bakar Jon og campingplassen er nødvendig og haster !! Når en reiser rundt i distriktet og ser kva som er blitt gjort av traffikale sikkerhets tiltak i andre kommuner, så kan en lure på korleis Gloppen og akkurat Byrkjelo med den trafikkmengden skal stå i slikt dilemma angåande trafikk trafikk sikkerhet. Her er det berre en ting som gjelder og det er å sjå realitetane og gjære noko med det.

  Posted by Kurt.hjelle@enivest.net at 16:07, tor. 14 desember 2017

 • Https://www.firda.no/trafikk/byrkjelo/ulykker/e39-opna-att-etter-front-mot-frontkollisjon/s/5-15-500617

  Posted by Kurt.hjelle@enivest.net at 08:49, fre. 15 desember 2017

 • I månadskifte februar- Mars kjørte en trailer ut i svingen ved passering over brua og la ned ett park tre med 25 cm tykk trestamme. Like etter treffpunktet er det fotgjengerovergang. Dett har skjedd tidligere og det er bare to av fire trær igjen i rabatten som skiller gangfelt og veibane. Her kreves det handling, og det kan Politiet "ikke" ha ansvaret for. Det er vegstyresmaktene. Veien har 2800 ÅDT i trafikktetthet. 40 sone og forhøyd overgang ved Bakar Jon og bensinstasjon Best og begge overgangene i Sentrum av Byrkjelo.

  Posted by kurt Vangber-Hjelle at 18:42, ons. 7 mars 2018

 • Ved siden av E-39 ligger Bakar Jon butikk og bakeri med kafe. Uteplassen er ett fortau som går rett ut til kvit stripe på E 39 og ingen fysisk hindring. Byrkjelo tunet eldresenter ligg på motsatt side av veien og gamle personer skal ta seg over europaveien med rullatorer i det store trafikken som er her. Fergestrekningen Lote-Anda med 20 minutters intervaller gir mange travle bilister en ide om å bruke akkurat denne strekningen via Best stasjonen og forbi Bakar Jon og camping plassen til forbikjøring i 50 sonen. Det er 7 ut/innkjøringer på ei strekning på ca 250 meter i tillegg til gang og sykkelvei delvis på feil side av europaveien. Vegvesenet bør sette opp en automatisk fartsmåler og erkjenne problemet snarest. Det hjelper lite å skulde på politiet og sei at det er opp til ordensmakten å påse at bilister overholder trafikk regler og fart. I samtale med politiet erkjenner dei også at denne plassen er ei utfordring. Dei støtter tiltak som nedsett fart og farts hindrende tiltak. Det må gjerast noke no !

  Posted by kurt.hjelle@enivest.net at 16:08, fre. 10 august 2018

 • Ingen progresjon.

  Posted by kurt.hjelle@enivest.net at 17:56, lør. 27 april 2019

 • Problemet er under delvis løsning ved Bakar Jon. Planer om forhøyd gangfelt

  Posted by Kurt Vangberg-Hjelle at 11:49, tir. 26 november 2019

 • Innbyggere venter fortsatt på progresjon. Det drar ut i tid, og løysing med bare fartsdumper er ikke tilstrekkelig. Fotgjenger overgangen i sentrum etter brua gjør det nødvendig med nedsett fartsgrense til 40 km/t. Biler klarer ikke å stoppe i tide før fotgjengerovergangen. Bilder kan dokumentere dette. Vinterstid klarer enkelte trailere ikke å holde svingen, noe som medfører at rabatten mellom europaveien og gangfeltet har blitt overkjørt, trær er blitt overkjørt og knekt. Fortgang i saken er ett mål for å unngå dødsulykke. Ett under er det at det ikke har skjedd. Mvh Kurt Vangberg-Hjelle

  Posted by Kurt Vangberg-Hjelle at 11:21, tir. 1 september 2020

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?