Back to all reports

Ulovlig gjennomkjøring og trafikkfarlig for myke trafikanter

Reported in the Annet category anonymously at 12:21, tor. 18 januar 2018

Sent to Hamar and Hedmark 3 minutes later

Stafsbergvegen/Nylendvegen/Jac Marstensgate er skiltet stengt for gjennomkjøring på permanent basis. I tillegg er det jerv skiltet midlertidiggang-og sykkelveg, under stengingen av Ringgata/Furnesvegens gang-og sykkelveg. Tiltaket er gjennomført av Statens vegvesen, men fungerer altså ikke etter hensikten, da biltrafikken i samme omgang har økt formidabelt! I Maths Pedersensgate har fotgjengere blitt sikret godt med eget midtskille fra biltrafikken. Det er bra. Hva gjør vi med alle bilistene som ikke følger omkjøringsskiltene hit? Drosjene bryter også gjennomkjøring forbudt-skiltene i stor stil. Mange kjører også Stafsbergvegen gjennom på begge sider av Ringgata, noe som heller ikke er lovlig. I tillegg er farten høy hos de fleste bilførerne generelt. Strakstiltak må gjennomføres og imøteses. Nestenpåkjørslene er flere, både før og etter jul.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Svart pr mail

  Posted anonymously at 12:49, tor. 18 januar 2018

 • Ingen tvil om hvor trafikken er størst. Bildene er tatt i Stafsbergvegen, i T-krysset ned Nylendvegen. Her skjedde en påkjørsel tirsdag 16.1.18 da to biler prøvde å kjøre opp Nylendvegen og møtte en bil som kom fra Ringgata/Stafsbergvegen som svingte ned Nylendvegen. Stoppet også en dame i samme kryss som fortalte at «alle» foreldrene som henter/leverer barn i Lundbo barnehage i Brennbakkvegen benytter denne ulovlige gjennomkjøringen... Ikke greit. Ulempene ved en stenging av Stafsbergvegen i enden mot Ringgata, for beboerne vil oppveies av fordelene ved å slippe all gjennomfartstrafikken. Ber om at denne løsningen vurderes snarlig.

  Posted anonymously at 10:34, man. 22 januar 2018

 • Lukkes

  State changed to: Løst

  Posted anonymously at 20:35, ons. 26 januar 2022

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?