Back to all reports

Farlig skolevei

Reported in the Gater/Veier category by Trond R. S. Jenssen at 10:26, tor. 16 august 2018

Sent to Nannestad and Statens vegvesen region øst 4 minutes later

Manglende gangfelt, fortau og gang- og sykkelveg fra Åsvegen og frem til Kringler/Slattum skole, i en strekning på cirka 200 meter. Veien her er ikke i henhold til planbeskrivelsen(1) "Planbeskrivelsen for Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Åsvegen fra Austaddalsvegen til Damvegen", eller de rikspolitiske retningslinjer (RPR), godkjent vegstandard og nye krav til universell utforming (Statens vegvesen Håndbok 111 og R610).

(1) http://docplayer.me/ 23177892-Planbeskrivelse-for-reguleringsplan-for-gang-og-sykkelveg-langs-asvegen-fra-austaddalsvegen-til-damvegen.html

«Trygging av skoleveger – Grunnlag for prioritering» http://www.akershus.no/ file/ 49aaf58ec3e605ae00c336390f1223bd/ Trygging%20av%20skoleveger%202014.pdf

Dette dokumentet sier hvike veier som er de mest utsatte veiene i Akershus og når disse kan forventes utbedret. Så da er det kanskje på tide å få iverksatt de resterende planene her?

Http://www.eub.no/meninger/skolevei-uten-fortau-eller-gang--og-sykkelvei

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?