Back to all reports

Stolper nær hovedvei

Reported in the Annet category by Hilde Nore at 22:31, ons. 18 mai 2011

Sent to Nissedal and Telemark 3 minutes later

På strekningen avkjørsel Heimdal og Treungen kirke er det flere stolper som er svært nær hovedvei. Ved avkjøring/utforkjøring vil det være fare for å treffe disse. Dette vil kunne være med på skape svært trafikkfarlige situasjoner. Hastigheten i nevnte område er 80km og det er vært ulykker i område allerede.
Ved utkjøring fra Heimdal er det også satt opp reklameskilt som kan gi dårlig sikt ved utkjøring. Strekningen blir også brukt som gangvei blant lokalbefolkningen og det hadde vært ønskelig med et skilt som sier noe om at det bor og ferdes folk i område svært tett inn til hovedvei.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?