Back to all reports

Manglende gatelys ved fotgjengerovergang for skolebarn

Reported in the Trafikklys category anonymously at 10:01, tir. 27 november 2018

Sent to Nordreisa and Statens vegvesen region nord 4 minutes later

Ved fotgjengerovergangen ved Olderskogen er to av gatelysene gått. Dette er en fotgjengerovergang som ikke oppfyller gangfeltkriteriene mtp. plassering (dette er allerede meldt til Statens Vegvesen), det mangler holdeplass og barna må bruke veibanen. For tiden tar ca. 10 barn bussen til og fra skolen hver dag. Det er et krav i Statens Vegvesens "Gangfeltkriterier" om FORSTERKET belysning av gangfelt: "For å redusereulykkesrisikoen i mørket skal gangfelt være belyst." Dette må fikses snarest!

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Nå skinner det i alle gatelysene og saken er løst.

    State changed to: Løst

    Posted anonymously at 22:54, tir. 4 desember 2018

  • Questionnaire filled in by problem reporter; State changed to: Løst, 22:54, tir. 4 desember 2018

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?