Back to all reports

Hyppig forbudt kjøring på gangsti, til stor fare for fotgjengere

Reported in the Fortau/gangstier category anonymously at 18:00, fre. 30 november 2018

Sent to Drammen and Statens vegvesen region sør 5 minutes later

I enden av Hans Langbachsvei ligger en gangsti hvor mange har begynt å kjøre "for å ta en snarvei" grunnet langvarig veiarbeid lenger opp i gaten. Gjentatte forsøk fra nabolaget på å stoppe ulovlig ferdsel har ikke nyttet. Gangstien brukes mye, av barn som voksne og bilkjøringen er både hyppig og til tider i stor fart. Dette utgjør en betydelig fare for brukere av gangstien. Det bør settes opp fysisk hindring for å stoppe ulovlig ferdsel (hensyn må tas for kommunalbrøyting vinterstid).

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?