Back to all reports

Støperiveien - Manglende veilysmast

Reported in the Gatelys category by Andersen Rune at 08:42, fre. 28 desember 2018

Sent to Larvik and Statens vegvesen region sør 3 minutes later

Fra den gang boligfeltet ble overtatt (er det offisielt overtatt?) har det manglet ei veilysmast i nederst i del av den Støperiveien som krysser bekken helt øst. Plassering skulle vært på nordsiden av bekken. Det ligger kabel i bakken dit, men mast er aldri montert. Anlegget kan da se ut som om er overtatt(?) med mangler. Det er veldig mørkt i dette krysset og fint dersom det kunne settes av midler til denne masta. Det har vært kontakt direkte mot Laugstøl som monterte ny belysning langs nytt fortau på sørside av bekken, men det syntes ikke å hjelpe :)

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Still open, via questionnaire, 08:53, fre. 25 januar 2019

  • Har ikke fått noen form for tilbakemelding

    Posted by Andersen Rune at 08:53, fre. 25 januar 2019

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?