Back to all reports

Drenering av vei

Reported in the Tette avløpsrister category by Ingar Brandhaug at 09:35, tir. 8 mars 2011 ; (there is no pin shown as the user did not use the map)

Sent to Sørreisa 5 minutes later

Saken angår stikkrenne gjennom komunal/fylkes vei. utførelsen av dreneringen er en fare for sikkerhet til barn og forringelse av hus, samt ulovlig utførelse av drenering gjennom vei.
veien er en forlengelse av sørsiveien inn mot storli, veien går gjennom gårdstunet Fossbakk, mellom bolighus på den ene siden og garasje og fjøs på den adre siden. stikkrenna/gjennomføringa er lagt for å lede bort overflatevann. den starter på hjørnet av fjøset. går gjennom veien å avsluttes i hagen min. dette medfører at vannet blir ledet 3-4 meter fra husveggen min. dette gjør at grunnmuren rundt huset blir fylt med vann slik at det ligger konstant vann inn mot huset. dette medfører gjennomtrenging av vann i grunnmuren, (dette kan påvises). stikkrennen er vell ikke lovlig lagt slik. den skal føres bort slik at den ikke er til skade for bebyggelse. å husset stod på stedet før veien ble lagt!
på tilløpssiden er ikke røret lagt dypt nok. det medfører at vann fylles opp og det står nå over 1 meter med vann når røret fryser igjen (vinterstid). røret ligger også høyere en kjeller på fjøset, det medfører at jeg får vann over 1 meter dybde inn i fjøset. dette fører til vannskade i fjøs. Det er også fare for at mitt private drikkevanns-rør havner under dette vannet dersom/når det fryser så kommer jeg til å miste vannet. det var her i vinter 10cm klaring til vannrøret mitt.
sikkerheten til barn trenger vell nesten ikke å nevnes nå, men det er klart at vann tiltrekker barn å faller noen av ungene mine i vannet ved stikkrenna så er det stor fare for at de blir sittende fast i sørpe/is eller dragsug fra dette røret.

Jeg krever derfor at røret blir lagt dypere og lengre, samt at det kommer en kumme ved inntaket på dette. Dersom dette ikke skjer så annser jeg som at komunen ikke ønsker vei gjennom tunet mitt å kommer til å grave opp slik at vann kan renne gjennom. slik det var før veien kom. da blir veien stengt!

Hilsen
Ingar Brandhaug

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • teknisk etat fra komunen har vært tilste å sett på saken. men det er usikkerhet om hvem som "eier" eksisterende stikkrenne. Komunen mener der er jeg som eier denne røra. i tilfelel så er saken veldig grei, da graver jeg den opp slik at vannet renner slik det skal. om veien blir gravd opp er vell ikke mitt problem! det er ikke min vei!

  Posted by Ingar Brandhaug at 10:38, tir. 5 april 2011

 • Still open, via questionnaire, 10:38, tir. 5 april 2011

 • Posted by Ingar Brandhaug at 10:54, tir. 5 april 2011

 • Denne saken er fortsatt ikke løst. da kommunens entreprenør har etterlatt området ubrukelig som nærvær til et hus. midt i hagen er det etterlatt en stein på over en kubikk. denne forventer jeg at den blir hentet. røra som ble lagt ned går halvveis dit som det ble lovt. den ligger fortsatt høyere en kjelleren på fjøset. så jeg har fortsatt vann og fukt i fundamenteringen av fjøs. Anleggsarbeidet ble ikke befart etter at det var utført, så jeg har ikke hatt mulighet til å fortelle dette til de som har vært å gjort arbeidet eller de som har bestilt jobben. jeg antar at det nå blir en befaring slik at dette blir gjort ferdig.

  Posted by ing-aage@online.no at 09:33, tor. 24 mai 2012

 • Bilde av stein som ikke jeg kan flytte.

  Posted by ing-aage@online.no at 09:34, tor. 24 mai 2012

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?