Back to all reports

For høy fartsgrense gjennom hyttefelt, badeplass og tett befolket område

Reported in the Annet category by Tony Samuelsen at 14:34, søn. 28 juli 2019

Sent to Skien and Telemark less than a minute later

Veien langs Heivannet har mange hytter på den ene siden av veien som igjen har bryggeplasser, badeplasser og små parkeringsplasser tett opptil veien. Her er det per dags dato fartsgrense 60kmt. Ved disse svingete veiene løper det små barn og voksne over veien for å komme til bryggeplasser og hytter. Med dagens fartsgrense ligger folk ofte over 60 kmt og dette skaper ofte veldig skumle situasjoner. Det har tidligere vært dødsfall grunnet påkjørsel på denne veien rett utenfor Solvika. Det burde sterkt vurderes å bli satt ned fartsgrense til 40kmt eller maks 50kmt på denne strekningen. Og hvorfor er det ikke laget gangfelt ved bussholdeplassen ved Solvika? Dette burde komme på plass. Håper på bedring av dette området. Mvh flere bekymrede beboere og hytteeiere.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?