Back to all reports

Grøfter og drenering i nedre del av Blylagsveien

Reported in the Gater/Veier category by Stig Kallestad at 09:52, man. 7 oktober 2019

Sent to Nesodden and Statens vegvesen region øst 3 minutes later

Grøfter og drenering i forbindelse med nedre del av Blylagsveien (Øst for Glenneveien) fungere ikke tilstrekkelig og dette medfører store skader på Snekkerveien. Vannet som kommer ved nedbør følger ikke de planlagte grøftene og slår over i Snekkerveien (privat vei) og påfører veien store skader. Det har ved flere anledninger blitt så store skader at det har vært svært krevende å ta seg frem med bil, og vi må til stadighet gjøre utbedringer for å holde veien fremkommelig. Dette medfører både kostnader og usikker fremkommelighet for oss som er del av veilaget.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Still open, via questionnaire, 11:23, man. 4 november 2019

  • Problemet blir løst på kort sikt med det hovedårsaken står fremdeles uløst da det kreves utbedringer fra kommunen.

    Posted by Stig Kallestad at 11:23, man. 4 november 2019

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?