Back to all reports

Oppkom og overflatevatn renner ned veg.

Reported in the Annet category by Leif Gabriel Kapstad at 14:29, tor. 23 april 2020

Sent to Jølster and Sogn og Fjordane less than a minute later

Oppkom kjem ut under mur. Har lagt ned ein kum og midlertig røyr, men dette er ingen god permanent løysing. Området som er nedslagsfelt for vatnet som renner ned vegen, er i dag under opparbeiding av NVE, pga raset som gjekk på Vassenden sommaren 2019. Vegen opp til anleggsarbeidet til NVE vert og nytta som anleggsveg. Om vegen skal ordnast etter dette arbeidet, bør det leggast røyr som leder oppkom over på andre sida av vegen. Hjulspor og helling på vegen bør og ordnast slik at vatnet renner riktig. Alt vatnet som kjem på nedslagsfeltet bør ledast til kum før det når vegen. Asvalt på vegen bærer forøvrig preg av mykje vatn som har rent der over tid, og hjulspora vert djupare av all anleggsaktiviteten i området. For å få ein best mogleg handtering av vatn i området, bør dette takast tak i no som anleggsarbeidet alt er i gong i området og evt. ny asvalt leggast. God handtering av vatnet i dag, vil på sikt medføre mindre behov for framtidig vedlikehold og betre køyreforhold på vinteren, då bakken er bratt og alt vatnet skapar issvullar.

Ta gjerne kontakt og avtal befaring, så kan eg syne problemet og forslag til løysing.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?