Tilbake til alle rapporter

Skogsvegstrd. Helgåsvegen er ikkje brukbar som hovudsamleveg til byggefeltet . I ny kommunedelplan rassikring Rv 5 må ny hovudsamleveg via Jarane kome som eit naturleg ledd i den utvikling

Rapportert i kategorien Gater/Veier av Gunnar Helgås 10:46, tir. 1 september 2020

Sendt til Naustdal og Statens vegvesen region vest 4 minutter senere

Nedste del frå Kvernhusvegenkrysset og nedover var bygga som skogsveg tidleg på 1960-talet. Den første veg opp var via Ospeteigen/Kvernhusvegen, som fort vart stengd. Helgåsvegen frå Øyravegen som då var Rv5 fekk eit bærelag og brukt som anleggsveg i tidleg utbyggingsperiode av byggefeltet. Utan vidare seremoni eller regulering fekk denne vegen oljegrus og nytta som hovudsamleveg. 1. Forsøk å ta ned bakken på sykkel. 2. Forsøk å lure deg ned på vinterglatt veg. 2. Forsøk å halde fartsgrense 30km/t på vinterglatt veg opp, her ein har vikeplikt for 2 vegar frå høgre. Det er på høg tid etter mange års innspel for å få rett regulert ny hovudsamleveg til dette feltet her ein kan koble på tverrvegane Nedre Ospeteigen, Leitet, Stavdalslia, og Rabbane mot ny hovudsamleveg Jarane. Det må skje i samband rassikring Rv 5 får rundkøyring sør av dagens kryss til Naustedalen og bru over til Jarane med tunnelinnslag øvst i Jarane. Vedlagt er profil av Helgåsvegen, krav til max stigning, og rekneark med dagens status lagt inn.

RSS-strøm med oppdateringer for dette problemet Motta e-post når det er oppdateringer på dette problemet

Oppdateringer

  • FN 1 Alternativ trur eg er den best funksjonelle og økonomiske, samt løyser fleire lokale utfordringar: 1. Løyser hovudsamleveg for byggefeltet. 2. Gjer mulig utbygging av av nytt byggeland Jarane-Grimset-Sylvdalen. 3. Gjev vegsamband for Grimset kort til sentrum.. 4. Universell utforma tilkomst og parkering til "Huset i bygda" Fosshalla ungdomshus. 5. Løken og Øyravegen kan få tilkomst opp til Jarane. 6. Sentrum av Naustdal kan få utvikling uhindra av Rv 5 kvelande trafikk, og situasjon for mjuke trafikkantar vert god både ved gamle Rv5 brua av 1923, og den av 1970 mot Sanden, Best stasjon, Coop Extra, og andre sentrumsfunksjonar. 7. Idyll kring elva Nausta, Naturreservatet Grønøyra, fossen, landbruksareal, og fjorden vert best tatt vare på.

    Sendt inn av Gunnar Helgås 13:09, tir. 1 september 2020

Bidra med en oppdatering

Vær oppmerksom på at oppdateringer ikke blir videresendt til administrasjonen. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

eller No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Har du et FiksGataMi-passord?