Back to all reports

Nedkjørt veg, sprekker og pukkelforma midtparti.

Reported in the Gater/Veier category by Henning Nødset at 12:21, ons. 14 april 2021

Sent to Bremanger and Statens vegvesen region vest 3 minutes later

Tusenvis av lasta lastebiler har kjørt til/fra steinuttak på Lisethøgda siste 30 år. Fra Buvika til topp av bakke ved vanntank på Lisethøgda er vei totalt nedkjørt, med heving av nivå i midten, lave personbiler tar ned i "toppane" midt i vegen, også mykje sprekker. Denne veg var laga for hest og kjerre.Har aldri vert vedlikehold etter at den vart asfaltert. Bør nedskrapes og reasfalteres. Fare for skade på biler. Snøplog rekk ikkje ned til hjulbane i vegen slik at snø/is blir liggande unødvendig lenge. Bør prioteres. > Bruker <.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Lisetvegen er nedkjørt og på mange stader er det vanskeleg for plogen og få skrapt vegen for snø. Den er og dårleg drenert i bakken ned mot Kalvåg(Brattebakken) med påfølgende groper. Spesielt partiet ved Henning Nødset er "salrygga" og det er vanskeleg på vinterføre og få fart, og det har hendt at ein ved oppbremsing byrjar å skli. Det mangler og lys i enkelte stolper.

    Posted by Leni Lisæter at 19:23, søn. 12 september 2021

  • Dette er no utbedra.

    State changed to: Løst

    Posted by Even Hennøy Gjerde at 14:19, tor. 11 november 2021

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?