Back to all reports

Manglende fortau på travel skolevei

Reported via desktop in the Fortau/gangstier category anonymously at 15:02, ons. 11 mai 2022

Sent to Asker and Statens vegvesen region øst 3 minutes later

Dette er en veldig travel skolevei for nordre del av Nesøya som mangler fortau/gangvei. Det er smale veier, ikke plass til kryssende trafikk, som gjør at biler svinger ut i grøfter for å passere andre biler, ergo en fare for gående skolebarn. I tillegg er det ekstremt mye gateparkering som gjør veiene er veldig uoversiktlig og potensielt farlig på de verste veiene. Fortauet som er der i dag avsluttes ved Øverbergveien 36 og starter ikke opp igjen før i Myrveien 24. Som etterlater det mest uoversiktlig området fartau-fritt for alle skolebarn i området.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Still open, via questionnaire, 10:40, fre. 10 juni 2022

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?