Back to all reports

Bedre vegmerking kan gi bedre trafikkflyt her

Reported via desktop in the Trafikkskilter category anonymously at 13:40, tir. 2 august 2022

Sent to Drammen and Statens vegvesen region sør 5 minutes later

I innkjøringen til rundkjøringen fra Strømsåstunnelen bør det lages skillelinje for to kjørefelt slik at trafikken kan fordele seg etter om de skal venstre/rettfrem eller høyre/rettfrem (se bilde). Selv om det kun er et kort strekke man får plass til to felt, vil man få flere biler over per ledige luke og dermed minske køen i Strømsåstunnelen i rushtiden.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?