Back to all reports

Skuleveg med alt for lav støpekant, høy skråning med fallhøyde 5-6 meter ned mot skuleplass.

Reported via desktop in the Gater/Veier category anonymously at 14:12, fre. 16 desember 2022

Sent to Askøy and Statens vegvesen region vest 3 minutes later

Skulevegen ved Træet skule er ikkje tilfredsstillande med tanke på elevane sin tryggleik. Elevane kan lett falle utfor støypekant om dei går eller syklar. Dei vil då falle ned ei bratt skråning/steinrøys, ca 5-8 meter. Foreldre er uroa. Det har vore tilfelle kor elevar har falle utfor, då har det vore snø og is på vegen, og snøen tok av for fallet så det ikkje vart større personskade.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Still open, via questionnaire, 14:24, fredag 13 januar 2023

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?