Back to all reports

Svært mange hull i vegen, og glemt å feie gangveien

Reported via desktop in the Hull i vei category anonymously at 08:46, mandag 24 april 2023

Sent to Løten and Statens vegvesen region øst 4 minutes later

Karudvegen fra Søndre Kongstadveg fram til Kongsvegen er i svært dårlig forfatning. Asfalt dekket smuldrer opp, og svært mange hull. Det blir strødd asfalt i hullene ca annenhver uke, men denne strøasfalten blir fort borte, og veien er like dårlig. Det har vært slik i flere år, og vi synes at det nå bør gjøres noe med denne vegbiten. Resten av Karudvegen er jo bra. Lurer også på om man har glemt å feie gangvegen på samme sted? Søndre og Nordre Kongstadveg er heller ikke feiet. Vennlig hilsen Trond Storaker

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Veien har blitt feid for sand, det er blitt bra. Men utbedring av dårlig veidekke er uendret. Veien er full av hull, sprukket asfalt og humper og sprekker. Som nevnt mange ganger, bør deler av denne veien asfalteres på nytt. Det er tilsvarende dårlig veidekke også på Meieriveien nærmere Løten sentrum. I det store og hele, bør veiene i Løten sentrum oppgraderes til standard 2023. Veiene er så dårlige, at bilen min punkterete i forrige uke. Håper på at dette tas til etterretning. Vennlig hilsen Trond Storaker

  Posted anonymously at 09:44, mandag 22 mai 2023
  Still open, via questionnaire

 • Fiks gata mi fungerer ikke, eller de ansvarlige bryr seg ikke om hva som rapporteres på fiks gata mi. Karudvegen mellom nordre og søndre Kongstadveg er i dårlig forfatning. I retning mot Løten, er høyre side av vegen svært dårlig. Som tidligere nevnt, bør denne siden av vegen asfalteres på nytt. Jeg legger merke til at folk kjører på venstre side av vegen, når de kommer fra Kongsvegen i retning mot Løten, for å unngå alle hullene og sprekkene i vegen. Det er ikke bra at folk kjører på feil side av en veg.

  Posted anonymously at 11:49, mandag 19 juni 2023
  Still open, via questionnaire

 • Veien er enda verre enn den var, jo lengere tid det går, jo flere hull og sprekker dannes i veien. Kommunen bare strør litt sand eller asfalt fra en bøtte ned i hullene, dette vaskes bort av regn og slites bort ved kjøring med biler, og veien er like dårlig. Håper Fiks gata mi kunne ta et alvorsord med Løten kommune. Bilen min punkterte også her i våres på denne veien.

  Posted anonymously at 18:03, torsdag 20 juli 2023
  Still open, via questionnaire

 • Hullene er tettet med "strø asfalt", men hele veidekke er i svært dårlig forfatning. Som tidligere nevnt, bør denne veibiten asfalteres på nytt, spesielt høyre side av vegen, når man kjører i retning Løten sentrum.

  Posted anonymously at 08:13, torsdag 24 august 2023
  Still open, via questionnaire

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?