Back to all reports

Nonnegata er stengt ved nr 11 og fortsetter som gang og sykkelsti. Etter opparbeiding av Klosterenga Park så har kommunen/entreprenør glemt å sette opp skilt/sperrebom. Nå kjøres det biltrafikk her selv om det er svært smalt og som gjør det vanskelig for myke trafikanter - flere nestenulykker har oppstått.

Reported via desktop in the Gater/Veier category anonymously at 19:44, søndag 7 januar 2024

Sent to Oslo and Statens vegvesen region øst 1 minute later

Veien er blitt farlig for de som veien er til for, ikke plass til bil og myke trafikanter samtidig.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Hei, jeg har ikke mottatt noe svar på min henvendelse. Dette gjelder jo en gate som før opparbeidelse av denne flotte parken var regulert som gang og sykkelvei med fysiske stensperringer og skilt. Etter parken ble ferdig er skilting ikke på plass ei heller en fysisk sperring. Nå kjører biler her og det er stadig farlige situasjoner. Skjerp dere og sørge for å gjenopprett opprinnelige tiltak! Mvh Oddmund Eikland

    Posted anonymously at 10:19, onsdag 31 januar 2024

  • Vi som bor her i Nonnegata 11 har fremdeles ikke mottatt svar eller løsning på hvorfor gaten ikke har fått fysisk sperre og skilting om at dette er en gange og sykkelvei slik det var før opparbeidelse av parken. Dette ble fjernet da entreprenør jobbet med parken men ikke skiltet eller sperret av slik den var tidligere. Veien er fortsatt gange ig sykkel ei men brukes nå også av biler. Hva skjer?

    Posted anonymously at 13:10, onsdag 17 april 2024

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?