Back to all reports

For høy hastighet, feil bruk av veg

Reported in the Annet category anonymously at 23:51, fre. 2 januar 2015

Sent to Hedmark and Trysil 3 minutes later

Vestsidevegen er en veg med 40 km/t fartsgrense, som ofte brytes. Det er til tider farlig å bruke vegen til gangtrafikk, spesielt når det er snø da vegen blir smalere. Vegen har ikke fortau for myke trafikanter.

Det har tidligere vært noen enkle fartsdempende tiltak som nå er tatt bort. Nye fartsdempende tiltak ønskes straks tilbake, gjerne i form av fartsdumper.

Vegen er også gjenstand for trailere til industriområdet i sør. Dette skaper farlige situasjoner og mye støy. Kan det settes opp bom sør for boligfeltet for å hindre gjennomkjøringen?

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?