Back to all reports

Manglende brøyting og strøing av gang- og sykkelvei mellom Mesnaelva og Bankkrysset.

Reported in the Fortau/gangstier category by Gunvald Berget at 21:32, man. 10 februar 2020

Sent to Lillehammer and Statens vegvesen region øst 3 minutes later

I 2020 er gang- og sykkelvei nord for Skysstasjonen og ned til kryssende gang- og sykkelvei langs Mesnaelva ikke blitt verken brøytet eller strødd. Denne strekningen ble både brøytet og strødd i 2019 og tidligere. Antar at dette skyldes at Lillehammer Kommune vel har overtatt ansvaret for denne strekningen fra 1. januar 2020, men at Kommunen tror at vedlikeholdet fortsatt blir utført av Statens Vegvesen. - Gang- og sykkelvei mellom Jernbanetorget og Bankkrysset har verken vært brøytet eller strødd på mange år. Det er vel ingen forhold som skulle tilsi at ansvarlig instans ikke skal vedlikeholde denne strekningen vinters tid. Kan det også her være uklarhet hva gjelder ansvar mellom Kommunen og Statens vegvesen (kommunalt v.v. fylkeskommunalt). Undertegnede går på vei til og fra jobben strekningen mellom Bankkrysset og ned mot Mesnaelva hver dag hele vinteren, også svært mange andre går denne strekningen. Dersom Kommunen satser på at alle skal bevege seg mer miljøvennlig (les: gå og sykle), da må en så sentral og sentrumsnær gang- og sykkelvei vintervedlikeholdes.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Still open, via questionnaire, 12:48, tir. 10 mars 2020

  • Jeg har ikke mottatt noe svar på hvilken offentlig etat som har ansvaret for vintervedlikehold av gang- og sykkelvei mellom Bankkrysset og Jernbanetorget. Som dere ser av bilder tatt i går så er situasjonen verre enn noen gang. - Er Lillehammer Kommune, som stadig vekk proklamerer at de legger stadig bedre til rette for å kunne ferdes til fots og på sykkel i byen, tjent med slike forhold som jeg har beskrevet?

    Posted by Gunvald Berget at 12:48, tir. 10 mars 2020

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?