Back to all reports

Fartsdump

Reported in the Gater/Veier category by Ole-Martin Hafslund at 08:51, man. 9 august 2021

Sent to Løten and Statens vegvesen region øst 3 minutes later

Hvorfor er det ikke laget en fartsdump før gangfeltet i Furaveien? Jeg mener at her bør man sørge for at farten på bilistene senkes slik at gående skolebarn til Lund Skole ikke trenger å bekymre seg når de skal over gangfeltet. Det er jo fartsdumper for kryssing av Furaveien i forbindelse med gangveien til skolen rett ovenfor.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Still open, via questionnaire, 19:29, man. 6 september 2021

  • Still open, via questionnaire, 21:10, man. 4 oktober 2021

  • Still open, via questionnaire, 08:19, tir. 2 november 2021

  • Problemet er at farten som regel er langt over fastsatt kilometer grense på 30 km/t. Fotgjengerovergang i en sving gjør det uoversiktlig å se gående trafikanter - spesielt fra når en kommer fra Løten.

    En fartsdump bør på plass for å senke farten i forbindelse med fotgjengerovergang. Det er også dårlig opplyst med gatelys for fotgjenger overgangen.

    Posted by Ole-Martin Hafslund at 08:19, tir. 2 november 2021

  • Still open, via questionnaire, 09:26, tir. 30 november 2021

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?